Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Nahoru


2018/2019  I. část


18. 10. besedovali v rámci odpolední výuky (4. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a žákyně s p. ing. Vladislavem Trskem z SOU a SOŠ Trhové Sviny o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.

Více na http://www.souts.cz/studijni-obory/

Děkujeme p. ing. V. Trskovi za velmi cenné a poučné informace

do našeho profesního portfolia!!!

 

15. 10. besedovali v rámci dopolední výuky (6. vyučovací hodina) naši vycházející žáci a žákyně se studentkami 3. ročníku Střední zdravotní školy v Jindřichově Hradci a současně našimi bývalými žákyněmi Bárou Holubovou a Sárou Svobodovou o svém dalším profesním růstu, aktuálních podmínkách přijetí ke studiu na této škole (včetně jeho průběhu a ukončení, stipendijních programech, ubytování, trávení volného času) a také o následném uplatnění na trhu práce.

Více na https://szsjh.cz/

Sáro a Báro, děkujeme vám za velmi cenné a poučné informace

do našeho profesního portfolia!!!

 

 

15. 10. si naši malí a velcí Tomíci užívali na školní zahradě hraní a soutěžení s Kubb, a to pod vedením p. řed. Karla Snětiny, p. uč. Pavlíny Křížové a p. uč. Martina Wipplingera.

Více o hře Kubb na https://eshop.zahradnizabava.cz/kubb/kubb-original/

Vyhrálo družstvo, vedené Violkou.

Hra se nám všem líbila a zvlášť naši nejmenší v ní vynikli!

 

FOTOGALERIE

 

 

 

12. – 13. 10. si naší Tomíci užívali VEČERNÍ TOULÁNÍ – SPOLEČNÉ NOCOVÁNÍ. Krásné podzimní odpoledne a večer prožili tomíci s Radkou Círalovou na společné výpravě. Sešlo se celkem 26 odhodlaných toulat se 9 kilometrů, plnit úkoly, jít po tmě pěšky lesem, společně něco odvážného prožít.

Po páté hodině jsme se vydali z Klikova směrem na Bílý vršek. Cestou jsme potkali Elišku V. s Rozárkou (sova pálená). Eli, je opravdu nádherná!!! Cestou k Písečnému kopci se plnily úkoly po týmech, získávaly potřebné bodíky. Cílem našeho putování byla studánka. Se zklamáním jsme zjistili, že je ve studánce místo čisté vody jen slimák. Naštěstí nám studánková víla nechala vzkaz:

Je mi líto, že nemám ani kapku vody.

Na jaře dám vám vody čisté a léčivé.

Těšíme se na jaro! Někteří chtěli jít hned v sobotu ráno, co kdyby???

Cesta přes Františkov na Rapšach prověřila vytrvalost, houževnatost a odvahu. I naši nejmladší členové oddílu si vedli znamenitě. Milé přivítání na nás čekalo Na cihelně. Okolo cesty svítily svíčky a na znavené Tomíky čekaly sladkosti. Maminky se na nás připravily.

Ráno jsme posnídali formou švédského stolu (velký dík maminkám) a rozešli se domů. Děkujeme Mirce Jáchymové, která se s námi toulala a ochotně vyndávala věci z baťůžků.

 

FOTOGALERIE

 

12. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z jablíčka v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

 

11. 10. zorganizovala naše školní družina pro žáky a žákyně 1., 4. a 5. třídy a jejich vyučující výlet do Hopsária a na Černou věž v Českých Budějovicích.

Více na:

http://budejovice.hopsarium.cz/

V Hopsáriu jsme se vydováděli,

výlet se nám vydařil

a těšíme se na další!!!

 

FOTOGALERIE

 

10. 10. se naši žáci a žákyně 8. a 9. třídy pod vedením p. řed. Karla Snětiny zúčastnili soutěže přírodovědný KLOKAN v kategorii Kadet. Organizuje ji Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Z pravidel na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info_pravidla.pdf vyplývá:

 • soutěžící řeší 24 soutěžních úloh

 • soutěžící mají čas na zpracování 45 minut + 10 minut organizační práce

 • každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body

 • úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)

 • za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)

 • za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)

 • za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)

 • není možné získat 119 ani 118 bodů

 • soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností

 • při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu

 • z každé kategorie potřebujeme znát tři nejlepší řešitele (v případě, že stejný počet bodů obdrží více soutěžících, sdělte všechna jména).

Výpis z výsledkové listiny PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018

1. místo Viki Růžičková (52 bodů)

2. – 3. místo Ráďa Valenta a Luky Móži (48 bodů).

Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za prokázané dovednosti a znalosti a umístivším se na stupních vítězů gratulujeme!!!

 

V období od 8. 10. do 19. 10. se v naší škole uskutečnilo testování žáků a žákyň 5., 6. a 9. třídy v matematice a jazyce českém v rámci projektu KIPR, který řídí Národní ústav pro vzdělávání: http://www.nuv.cz/kipr/projekt-1: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) – projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.

 

8. 10. jsme zahájili veřejnou sbírku Fondu Sidus formou prodeje následujících výrobků: magnetické záložky zvířátka (koník, myška, kočka, zajíc, psík) a MOTTO „změň sebe“, „změníš svět“; „jaké si to uděláš“, „takové to máš“ (cena 40,- Kč) a lepíci „Barevný rok“ (cena 50,- Kč).

DĚKUJEME VŠEM PŘISPĚVATELŮM – ZEJMÉNA Z 5. A 4. TŘÍDY!!!

 

5. 10. se naši žáci a žákyně 7. a 8. třídy (1. a 2. vyučovací hodina) zúčastnili (v rámci prevence rizik spojených s užíváním alkoholu) programu „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek:“ historie užívání alkoholu, alkohol a lidské tělo, závislost na alkoholu (kdy a proč vzniká) a rizika jednorázového nezvládnutého užití alkoholu.

Hlavním cílem je seznámit žáky se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku.

Zdroje informací:

http://pobavmeseoalkoholu.cz/

https://www.drogy-info.cz/

https://www.facebook.com/pijsrozumem/?fef=ts

Děkujeme lektorce občanského sdružení SANANIM, paní doc. PhDr. Aleně Kajanové, Ph.D., za velmi poučné, zajímavé a inspirativní setkání!!!

 

 

FOTOGALERIE

4. 10. se výprava běžeckých nadějí z řad našich žáků a žákyň zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Jindřichově Hradci, a to pod vedením p. uč. Martina Wipplingera a p. řed. Karla Snětiny.

Soupiska našeho týmu: Karolínka Žahourová, Domča Dvořák, Kuba Zvěřina, Ondřej Marek, Míla Vaňátko, Vojta Adam.

Z výsledkové listiny

Kategorie III. dívky - 32 závodnice

12. místo Karolínka Žahourová (6:55,6)

Kategorie III. hoši - 44 závodníci

40. místo Domča Dvořák (11:53,5)

Kategorie IV. hoši - 53 závodníků

16. místo Ondra Marek (12:25,9)

25. místo Míla Vaňátko (13:06,7)

29. místo Vojta Adam (13:18,5)

41. místo Kuba Zvěřina (14:19,7).

Celkové pořadí škol: 8. místo z 13 škol.

Děkujeme všem zúčastněným reprezentantům za skvělé výkony a za příkladnou reprezentaci školy!!!

Děkujeme dospěláckému doprovodu!!!

 

2. 10. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

 

27. 9. se naši žáci a žákyně 8. třídy se pod vedením p. řed. Karla Snětiny vypravili do Střední školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni, kde se v rámci „Vědeckého dopoledne“ seznamovali s problematikou ochrany životního prostředí, ekologie, vodohospodářství a udržení vody v krajině.

Pracovali s profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou.

Dozvěděli se, co to je retence krajiny, postavili si pár modelových sypaných hrází a změřili nasákavost půdy pomocí umělého deště. Pak se přesunuli na kraj Třeboně a zahradili Zlatou stoku pomocí norné stěny, a to v novém letošním rekordu 62 sekund. Pomocí soupravy Labquest změřili, kde v řece proudí voda nejrychleji, a pak se s Třeboní rozloučili dobrým obědem.

Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků a žákyň základních škol.

DĚKUJEME POHOSTINNÝM ORGANIZÁTORŮM ZA VELMI POUČNĚ A ZAJÍMAVÉ STRÁVENÝ ČAS A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PROJEKTOVÉ DNY!!!

 

FOTOGALERIE

 

26. 9. jsme v 06.15 SELČ zaznamenali pokles teploty na minus 2°C.

 

26. 9. se naši žáci a žákyně 2., 3. a 4. třídy vypravili pod vedením p. uč. Jaromíra Sváčka a p. Miroslavy Jáchymové v rámci výchovy k bezpečnému chování do Třeboně na dopravní hřiště, kde pod odborným vedením zkušených instruktorů Autoškoly ILLE Třeboň absolvovali teoretické a praktické zaměstnání vedoucí k řešení vybraných situací provozu na pozemních komunikacích.

 

 

FOTOGALERIE

24. 9. – 31. 10. byla na chodbách naší školy instalována reprodukce výstavy „TADY NOVÁ REPUBLIKA“.

Reprodukování nám povolilo (jednorázové reprodukční právo) Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Výstava „Tady nová republika“ stručně shrnuje základní údaje o meziválečném Československu

(http://www.npmk.cz/muzeum/vystavy-nova-skola-v-nove-republice-tady-nova-republika):

 • „NEJSME MRTVI“ (CESTA KE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA)

 • „DOBA SE NAPLNILA!“ (VZNIK ČESKOSLOVENSKA I.)

 • „PATŘÍME JINAM?“ (VZNIK ČESKOSLOVENSKA II.)

 • „BUĎ PRÁCI ČEST!“ (OBYVATELÉ A PRŮMYSL ČESKOSLOVENSKA)

 • „DOBRÝ DEN“ (KAŽDODENNÍ ŽIVOT)

 • „PLAY SWING“ (KULTURA MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA)

 • „NEBÁT SE, NELHAT A NEKRÁST!“ (ČESKOSLOVENSKO A JEHO VLÁDNÍ SYSTÉM)

 • „HEJ RUP!“ (VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE)

 • „KUPŘEDU PRAVÁ“ (TOTALITNÍ REŽIMY V EVROPĚ)

 • „VĚRNI ZŮSTANEME“ (ZÁNIK TZV. PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY).

 

22. 9. se uskutečnily oslavy 680 let od první písemné zmínky o obci Rapšach (1338 – 2018) a 100 let od konce I. světové války (1918 – 2018).

Oslavy na návsi pořádá Obec Rapšach spolu se ZŠ a MŠ v Rapšachu, Asociací TOM ČR – 2402 Práčata Rapšach a SDH Rapšach.

Program:

9.00 – 10.00 ukázky hasičské a policejní techniky

9.00 – SDH Cihelňáčci Rapšach (vystoupení malých hasičů)

9.30 – Trnky brnky (taneční vystoupení)

10.00 – úvodní projev starostky Obce Rapšach paní JUDr. Lenky Cvrčkové

10.05 – zpěv české státní hymny

10.10 – odhalení památníku padlých v I. světové válce a vysvěcení památníku

10.30 – předání pamětních medailí Rapšachu

10.45 – 11.00 – pěvecké vystoupení školních dětí před památníkem

Polední pauza

13.00 – 15.00 Zážitková turistika – závody

13.00 – 15. 15 hry pro děti

15.30 – vyhlášení vítězů Zážitkové turistiky

16.00 – 17.00 – Staré pověsti české aneb Jirásek by se divil (divadelní představení žáků a žákyň ze základní školy)

17.00 – 18.00 – Babouci (vystoupení nejstarší jihočeské dechovky)

18.00 – 21.00 – 4Johns (hrají k poslechu a tanci).

Občerstvení: klobásky, langoše, párek v rohlíku; lahodné studené i teplé nápoje; zelňačka; medové perníčky, medovník, medovina; palačinky; dvojctihodné koláčky a minipizzy; zmrzlinka a jiné dobroty.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM NÁVŠTĚVNÍKŮM!!!

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DĚTSKÝM A DOSPĚLÁCKÝM

ORGANIZÁTORŮM A VYSTUPUJÍCÍM!!!

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM RODIČŮM A PŘÁTELŮM ŠKOLY

ZA PODPORU TÉTO AKCE!!!

DĚKUJEME NAŠIM PRACOVNÍKŮM OBECNÍHO ÚŘADU!!!

BLAHOPŘEJEME NAŠIM VYZNAMENANÝM!!!

DĚKUJEME NAŠIM CIHELŇÁČKŮM!!!

GRATULUJE VŠEM ZÁVODNÍKŮM A ZÁVODNICÍM ZA UMÍSTĚNÍ

PO ABSOLVOVÁNÍ TZ ZÁŽITKOVÉ TURISTIKY!!!

DĚKUJEME ZA VELMI ZAJÍMAVOU A POUČNOU UKÁZKU

HASIČKÉHO ZÁSAHU A PREZENTACI POLICEJNÍ TECHNIKY!!!

DĚKUJEME DECHOVCE BABOUCI!!!

DĚKUJEME KAPELE 4JOHNS!!!

DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE PŘISPĚLI KE ZDÁRNÉMU PRŮBĚHU NAŠICH OSLAV!!!

 

FOTOGALERIE

 

FOTOGALERIE Z PŘÍPRAV

 

 

 

 

 

FOTOGALERIE

22. 9. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na MEZINÁRODNÍM MISTROVSTVÍ TURISTICKÉHO ZÁVODU (MMZ TZ) v Oščadnici do bojů o další titul.

 

MMTZ se v tomto roce konalo na Kysuci v obci Oščadnica na Slovensku – v polském pohraničí.

Po slavnostním vyhlášení výsledků jsme se vydali pěšky do Dedovej (přes 5 km), kde nás sedačková lanovka vyvezla do výšky 925 m n. m. Krásný výhled na Kysucké Beskydy byl odměnou za náročný závod v horském terénu.

Po setmění jsme si prohlédli dominantu náměstí v Oščadnici – osvětlenou fontánu.

 

Výsledky MMZ TZ Oščadnice ve svých kategoriích:

 

3. místo Vojta Adam – gratulujeme!!!

 4. místo Dan Šikr

5. místo Pepča Břenek

6. místo – Klárka Oušková

7. místo – Anička Círalová

12. místo – Terka Dvořáková

12. místo – Kuba Zvěřina

BLAHOPŘEJEME!!!

Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony v extrémních podmínkách a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu, kraje a republiky!!!

Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!

Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!

Děkujeme paní učitelce Radce Círalové za přípravu a doprovod našich reprezentantů po celou sezónu závodů!!!

 

21. 9. (2 dny před začátkem podzimu) jsme se s prvňáčky vydali na poslední návštěvu našeho kamaráda skřítka Podzimníčka. Na rozloučenou jsme všem našim lesním skřítkům vyrobili lístky, na které jsme jim napsali vzkazy. Cestu nám zpříjemnily kartičky s úkoly, které jsme po cestě nacházeli. Nakonec jsme v lese našli od skřítků poslední dárek a my jsme jim zase postavili domečky z přírodnin, aby měli kde přečkat zimu. Užili jsme si společně krásné dopoledne plné sluníčka a lesní vůně.

 

FOTOGALERIE

 

20. 9. si naši žáci a žákyně z I. a II. stupně užívali vitamínky z hruštičky v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím a také obdrželi mléčný výrobek v rámci projektu „Mléko do škol“ finančně podporovaného Evropským společenstvím.

 

V týdnu od 17. 9. zahájily v naší škole činnost následující zájmové kroužky:

Dovedné ruce (I. a II. stupeň) – p. uč. Pavlína Křížová (pátek 12.35 – 13.20 hodin)

Hra na flétnu (I. stupeň) – p. uč. Jana Šikrová (pátek 12.00 – 12.45 hodin)

Anglický jazyk (I. stupeň) – p. uč. Martin Wipplinger (středa 13.30 – 14.15 hodin)

Výtvarný (I. stupeň) – p. uč. Martin Kvapil (středa 13.30 – 14.15 hodin)

Florbal (II. stupeň) – p. uč. Ondřej Maxa (pátek 12.35 – 13.20 hodin)

Florbal (I. stupeň) – p. uč. Ondřej Maxa (středa 12.35 – 13.20 hodin)

Turistický oddíl mládeže „Práčata“ – p. řed. Karel Snětina a p. uč. Radka Círalová (pondělí 13.45 – 15.00 hodin).

Polytechnický kroužek se koná v období od 19. 9. 2018 do 26. 6. 2019 se začátkem od 14.30 hodin – v budově SŠ České Velenice (přihlášení žáci a žákyně II. stupně jsou dopravováni od budovy základní školy ve 14.00 hodin do Č. Velenic a zpět v 16.30 hodin mikrobusem). Témata: svět křížem krážem, matematika v každodenním životě, chemie kolem nás, zábavná fyzika, technika na PC, elektronika hrou.

 

FOTOGALERIE

15. 9. naše výprava reprezentantů a reprezentantek zasáhla na MISTROVSTVÍ ČR – štafety (a Mistrovství ČR Long) v Mikulášovicích (okres Děčín) do bojů o další titul.

Štafeta žáci – běželo se podle pravidel TZ starší žáky:

1. Kuba Zvěřina

2. Pepča Břenek

3. Vojta Adam.

 Štafeta žákyně – podle pravidel TZ starší žákyně:

1. Klára Oušková

2. Verča Břenková

3. Terka Dvořáková.

Long ženy (trať 12 km, převýšení 430 m) – 8. Anna Círalová.

 

Krásně zorganizovaný závod v CHKO Labské pískovce – Národní park České Švýcarsko, příjemné počasí. V prostoru startu a cíle se měli možnost všichni nechat namasírovat (před závodem nebo po závodě) a občerstvit – isotonické nápoje, banány, mysli tyčinky. Všichni účastníci závodu si odvezli na památku zavírací nůž „rybička“ od firmy Mikov. Ceny pro medailisty – medaile, pohár, kytice, diplom, spacák, Mikov dýku v pouzdře, kniha, boxík plný sladkostí, láhev na vodu a další drobnosti.

 

Výsledky Mistrovství ČR Mikulášovice – štafety a Long – ve svých kategoriích:

2. místo - štafeta Vojty, Pepči a Kuby

4. místo - štafeta Verči, Terky a Klárky

a 8. místo – Long Aničky C.

BLAHOPŘEJEME!!!

Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony v extrémních podmínkách a za příkladnou reprezentaci školy, oddílu, regionu a kraje!!!

Děkujeme organizátorům závodu za pohostinné zázemí a bezva zážitek!!!

Děkujeme všem rodičům za odvoz závodníků a závodnic!!!

Děkujeme panu Janu Adamovi za doprovod dětí!!!

Děkujeme všem dospělákům za účast a doprovod!!!

Děkujeme paní učitelce Radce Círalové

za přípravu našich reprezentantů!!!

   

10. 9. – 14. 9. se uskutečnila v naší škole a ve vsi a na dalších místech charitativní sbírka Světluška na pomoc nevidomým a zrakově handicapovaným.

 „Světlušky“ z našeho turistického oddílu Práčata nám nabídly:

- píšťalku – 30 Kč

- náramek – 50 Kč

- tykadla – 70 Kč (a plastový přívěšek zdarma)

- zubní kartáček – 100 Kč (a plastový přívěšek zdarma).

NAŠE MALÉ A VELKÉ SVĚTLUŠKY: SIMČA ŠIMÁČKOVÁ, NELINKA KYKRYCHOVÁ, KÁŤA MIA FERENCOVÁ, KUBÍK DANĚK, PÉŤA FERENC, KAROLÍNKA KORBELOVÁ, MATÝSEK ŠVEC, KUBÍK KOVÁŘÍK, KUBA ZVĚŘINA, MARTÍNEK HUBÁLOVSKÝ, ZUZKA ONDERKOVÁ, VERČA BŘENKOVÁ, KAROLÍNKA ŽAHOUROVÁ, VIOLKA KROČOVÁ, PEPČA BŘENEK, DANDA ŠIKR, JANIČKA HUBÁLOVSKÁ, HANIČKA DAŇKOVÁ, JIRKA DANĚK, MARTÍNEK SOKOLÍK, LUKÁŠEK GRUNDZA a ZUZKA ŠEBESTOVÁ (TŘEBOŇ).

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Připojte se také. 

Dárcovská SMS: DMS SVETLUSKA 30 na číslo 87 777

Dlouhodobá podpora: DMS TRV SVETLUSKA 30 na číslo 87 777.

Další informace na:

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/

www.darcovskasms.cz

https://www.rozhlas.cz/svetluska/zari/_zprava/sbirka-na-pomoc-nevidomym-odstartuje-uz-10-zari-2018--1752389

Děkujeme rodičům, kteří se rozhodli připojit a umožnili svým dětem podpořit tuto akci!!!

Děkujeme všem dětským a dospěláckým dárcům!!!

Děkujeme za organizaci a zdárný průběh akce p. řed. Karlovi Snětinovi, p. uč. Martinu Kvapilovi a p. uč. Radce Círalové a jejich malým a velkým Světluškám z turistického oddílu Práčata!!!

 

FOTOGALERIE

 

Podpořit nás můžete do konce září i na TOMTO ODKAZU, kde soutěžíme o tablet LENOVO pro náš oddíl.

 

DĚKUJEME!

 

 

 

12. 9. nás navštívila naše stále oblíbená skupina historického šermu Pernštejni s programem Starověký Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové.

 

Děkujeme za velmi poučně a zajímavě strávený čas!!!

FOTGALERIE

 

 

FOTOGALERIE

3. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2018/2019.

Spolu s paní starostkou JUDr. Lenkou Cvrčkovou jsme popřáli našim nejmenším žákům a žákyním, našim prvňáčkům, úspěšné vykročení do další životní etapy a také jsme přivítali jejich třídní paní učitelku Janu Šikrovou.

Našim vycházejícím žákům a žákyním přejeme bezproblémové absolvování posledního roku své povinné školní docházky a zdar při rozhodování o své budoucí profesní přípravě.

Přivítali jsme novou vyučující v naší mateřské škole – paní učitelku Kateřinu Bjelovou a spolu s ní paní učitelku Gabrielu Sarah Círalovou.

V průběhu prázdnin se usktutečnila ve škole další etapa výměny oken, rekonstrukce obvodové kanalizace, výměna koberců ve školní družině a výstavba nového školního multifunkčního hřiště. Byla rovněž zahájena oprava čelní fasády naší základní školy. Ve školním bytě dočasně sídlí náš obecní úřad – v samotné budově probíhá rekonstrukce.

Zahájení nového školního roku předcházela tradiční pečlivá prázdninová údržba a úklid prostor školy, školky, stravoven a přilehlých travnatých ploch.

PŘEJEME VŠEM NAŠIM ŽÁKŮM, ŽÁKYNÍM, DĚTEM,

RODIČŮM A PRACOVNÍKŮM ŠKOLY A ŠKOLKY ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019!!!

 

FOTOGALERIE Z PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ:

Co to bude?

Už se to rýsuje...

Další postup prací...

Ještě zpátky k hřišti...