Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ROCE 2018/2019

Kroužek
Třída
Vedoucí
Termín
Kč/rok
Dovedné ruce
2. - 9.
Křížová Pavlína
Pátek 12:45 - 14:00
450,-
Florbal mladší
1. - 5.
Maxa Ondřej
Pátek 12:30 - 13:15
450,-
Florbal starší
6. - 9.
Wipplinger Martin
Středa 13:30 - 14:15
450,-
Výtvarný I. stupeň
1. - 5.
Kvapil Martin
Středa 13:30 - 14:15
450,-
Anglický jazyk 1. - 9. Wipplinger Martin Podle domluvy 500,-
Německý jazyk 1. - 9. Ticháčková Anna Podle domluvy 500,-
Zobcové flétny 1. - 9. Šikrová Jana Podle domluvy 450,-
Polytechnický 6. - 9. ISŠ České Velenice Středa 14:00 - 16:00 ZDARMA
Turistický oddíl mládeže "Práčata"
1. - 9.
Snětina Karel, Círalová Radka
Pondělí 13:45 - 15:15
200,-

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V ROCE 2018/2019

Předmět
Vyučující
Třídy
Společensko historický seminář
Mgr. Pavlína Křížová
7. - 9.
Multimediální prezentace
Mgr. Ondřej Maxa
7. - 9.
Příroda regionu
Mgr. Martin Kvapil
7. - 9.
 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY V ROCE 2018/2019

Předmět
Vyučující
Třídy
Římskokatolické náboženství
P. ThLic. Tomáš Vyhnálek, OMI
1. - 9.