Základní škola a Mateřská škola
v Rapšachu

Domů
Plán aktivit
Tech. kroužek
Učební obory
Naše aktivity


Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

 

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích Jihočeského kraje.

Specifickým cílem je:

- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,

- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,

- využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,

- zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,

- zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,

- podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

 

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

 

Výše finančního příspěvku pro SŠ České Velenice: 8 592 025 Kč

 

Střední škola České Velenice spolupracuje se 7 partnerskými základními školami v regionu.

 

Jednotlivé aktivity:

  • vytvoření měřicího centra a jeho vybavení moderním zařízením (3D měření, simulátor svařování, CNC frézka, 3D tiskárna, interaktivní tabule, stolní počítače)

  • technický kroužek pro žáky základních škol

  • technický kroužek pro žáky naší školy

  • projektové dny pro žáky ZŠ

  • Cesta od surovin k výrobku - exkurze do zajímavých strojírenských podniků v ČR (Praha, Mladá Boleslav, Plzeň, Brno, Třinec)

  • projekt Technická památka (Městská elektrárna Písek)

  • vytvoření učebních pomůcek (sada pokusů Pasco) – mechanika, elektrotechnická měření, strojírenská měření)

  • výuka učitelů SŠ na základních školách v rámci předmětu Člověk a svět práce

  • přednášky odborníků z praxe a lektorů VŠ